Σάββατο 24 Φεβρουαρίου 2018  
   
Φύλλα Τεχνικών Προδιαγραφών
Πιστοποίηση
Ενημερωτικά φυλλάδια

Υπολογισμός Υλικών για την Εξωτερική Θερμομόνωση

Energy Audit


H FIBRAN χορηγός του 1ου κτηρίου της Πράσινης Γειτονιάς

Follow us on Twitter Find us on Facebook Subscribe on Youtube

FIBRANxps - εν συντομία

FIBRANxps - μια ποιοτική θερμομόνωση
η εξηλασμένη πολυστερίνη, FIBRANxps, είναι η κατάλληλη θερμομόνωση για τα κτήρια και τη βιομηχανία, λόγω των εξαιρετικών τεχνικών της χαρακτηριστικών.  Το FIBRANxps παράγεται με τη χρήση φιλικών προς το περιβάλλον αερίων, και σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές απαιτήσεις για αειφόρα υλικά.

FIBRANxps - ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών
το FIBRANxps αποτελεί μια ολοκληρωμένη ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΣΠΙΔΑ, που προστατεύει από ακραίες θερμοκρασίες, διατηρεί τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά του ακόμα και μετά από πολύχρονη μηχανική φόρτιση και σε μόνιμα υγρό περιβάλλον. Το FIBRANxps προσφέρεται στην μορφή απλών πλακών ή σε προκατασκευασμένα στοιχεία με επικάλυψη γυψοσανίδας ή τσιμεντοκονίας ή κεραμικού πλακιδίου.

FIBRAN - ένας αξιόπιστος συνεργάτης
Το επιστημονικό προσωπικό της FIBRAN ελέγχει την ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων και αναπτύσσει νέα προϊόντα, ανταποκρινόμενο στις ανάγκες μιας συνεχώς εξελισσόμενης αγοράς. Τα προϊόντα FIBRANxps φέρουν το σήμα CE, που αποδεικνύει ότι έχουν ελεγχθεί και συμμορφώνονται με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, καθώς και ότι παρακολουθείται η ποιότητα της παραγωγικής διαδικασίας τους. Περεταίρω, η FIBRAN έχει αποκτήσει Ευρωπαϊκές τεχνικές εγκρίσεις, για τη χρήση ειδικών προϊόντων σε απαιτητικές κατασκευές.
Το επιστημονικό προσωπικό της FIBRAN έχει εκπονήσει κατασκευαστικά σχέδια, τεχνικά εγχειρίδια και λογισμικό ως κατευθυντήριες γραμμές για τους μελετητές έργων. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, εάν χρειάζεστε εξειδικευμένες συμβουλές σχετικά με την αγορά του κατάλληλου τύπου προϊόντος και την εφαρμογή του.Κώδικας χαρακτηρισμού τύπου προϊόντος

Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 13164, οι ιδιότητες κάθε τύπου προϊόντος αφρώδους εξηλασμένης πολυστερίνης, πρέπει να αναφέρονται και να παρουσιάζονται με συγκεκριμένους κωδικούς χαρακτήρες όπως:

XPS-EN 13164-Ti-CS(10)i-DLTi-TRi-DS(TH)-WL(T)i-WD(V)i-MUi-FTi

XPS – Συντόμευση για την αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη

EN 13164 – Αριθμός του Ευρωπαϊκού προτύπου για βιομηχανικώς παραγόμενα προϊόντα από εξηλασμένο αφρό πολυστερίνης

Ti – Ανοχές πάχους

CS(10Y)i – Ελάχιστη θλιπτική τάση συμπίεσης του πάχους κατά 10% (σ10) kPa

TRi – Εφελκυστική αντοχή κάθετα στις όψεις (σmt), kPa

DS(TH) – Διαστατική σταθερότητα σε 70ºC και 90% σχετική υγρασία για 48h, με μεταβολή των αρχικών διαστάσεων <5%

DLT (i) 5 - Συμπίεση πάχους κάτω από συγκεκριμένο φορτίο και θερμοκρασία <5%

WL(T)i – Μακροχρόνια απορρόφηση νερού με ολική εμβάπτιση < 3 ή 1,5 ή 0,7 vol. %

WD(V)i – Μακροχρόνια απορρόφηση νερού με διάχυση < 0,5 ή 1,5 ή 3 ή 5 vol. %

MUi – Συντελεστής αντίστασης στη διάχυση υδρατμών (μ)

FTI - Επίπεδο αντίστασης σε κύκλους ψύξης-απόψυξης < 1 ή 2 vol. %

Επίσης, πρέπει να αναφέρεται ο δηλωμένος συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας λD στους 10ºC μετά από τεχνητή γήρανση 25 ετών, καθώς και η κατηγορία συμπεριφοράς του στη φωτιά.
Προϊόντα

Τεχνική υποστήριξη

Πρώτες βοήθειες


Copyright © 2018 Fibran (Όροι χρήσης) (Προστασίας προσωπικού δεδομένων) Designed & Developed by Tessera