Σάββατο 24 Φεβρουαρίου 2018  
   

Υπολογισμός Υλικών για την Εξωτερική Θερμομόνωση

Energy Audit


H FIBRAN χορηγός του 1ου κτηρίου της Πράσινης Γειτονιάς

Follow us on Twitter Find us on Facebook Subscribe on Youtube

FIBRANgeo - από το κέντρο της γης στην προστασία των κτηρίων

FIBRANgeo- ένα οικολογικό προϊόν

O πετροβάμβακας FIBRANgeo είναι φυσικό προϊόν, προερχόμενο από πετρώματα ηλικίας 200 εκατομμυρίων ετών. Παράγεται στην Ελλάδα με τη μέθοδο των ηλεκτρικών φούρνων, διαδικασία που δεν επιβαρύνει το περιβάλλον. Ο πετροβάμβακας FIBRANgeo είναι 100% ανακυκλώσιμο υλικό.

FIBRANgeo - θερμική προστασία όλο το χρόνο

Χάρη στη δομή του, ο πετροβάμβακας FIBRANgeo φυλακίζει τον ξηρό και σταθερό αέρα, μειώνοντας την ανταλλαγή θερμότητας μεταξύ των ζεστών και των κρύων επιφανειών.  Η εφαρμογή του στις κατασκευές εξασφαλίζει μεγαλύτερη άνεση το χειμώνα και το καλοκαίρι, καθώς και σημαντική μείωση της καταναλισκόμενης ενέργειας. Οι ιδιότητές του διατηρούνται σταθερές και αναλοίωτες σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής του.

FIBRANgeo - ηχομόνωση - ηχοπροστασία  

Ο πετροβάμβακας FIBRANgeo επιτυγχάνει την απορρόφηση των εξωτερικών θορύβων, ικανοποιώντας τις απαιτήσεις του Κανονισμού Ηχομόνωσης. Τα προϊόντα FIBRANgeo διαθέτουν τα κατάλληλα τεχνικά χαρακτηριστικά για την αντιμετώπηση αερόφορτων και κτυπογενών θορύβων σε κάθε κατασκευή.

FIBRANgeo - πυροπροστασία των κατασκευών

Ο πετροβάμβακας FIBRANgeo είναι πυράντοχο υλικό, με θερμοκρασία λειτουργίας >750ºC. Η εφαρμογή του σε κτηριακές, βιομηχανικές και ναυτιλιακές εφαρμογές προσδίδει πυραντίσταση στα δομικά στοιχεία, η οποία φθάνει και τα 120 λεπτά.Το κλειδί για την ταυτοποίηση

Τα προϊόντα FIBRANgeo συμμορφώνονται με την οδηγια 305/2011 (Αναθεώρηση της 89/106) και φέρουν σήμανση CE. Συνεπώς ακολουθούν τις διαδικασίες που καθορίζονται από το πρότυπο ΕΝ 13162 (Βιομηχανικώς παραγόμενα θερμομονωτικά υλικά για οικοδομικές εφαρμογές).


Σύμφωνα με την πιστοποίηση CE, όλα τα προϊόντα FIBRANgeo φέρουν ένα κωδικό πιστοποίησης.

Για παράδειγμα: 

MW-EN 13162-Ti-CS(10)i-TRi-PL(5)i-CPi-WS-WL(P)-MUi-SDi-AFri-Awi

MW – Βιομηχανικώς παραγόμενα προϊόντα από ορυκτά, όπως πετροβάμβακας, υαλαβάμβακας κλπ.

• EN 13162 – Ευρωπαϊκό Πρότυπο.

• Ti – Ανοχή πάχους. Κλάσεις για ανοχή στο ονομαστικό πάχος (π.χ. Κλάση: T4 : - 3mm + 5mm).

• CS(10)i – Αντοχή σε συμπίεση για 10% παραμόρφωση πάχους (kPa). Οι μετρημένες τιμές θα πρέπει να είναι μεγαλύτερες ή ίσες από τη δηλωθείσα τιμή 'Compressive stress at 10% thickness deformation (kPa)'.

• TRi –  Αντοχή σε εφελκυσμό κατακόρυφα των όψεων (kPa). Η αντοχή σε εφελκυσμό μετράται κατακόρυφα των όψεων και πρέπει να έχει τιμή μεγαλύτερη ή ίση από τη δηλωθείσα τιμή.

• PL (5)i – Τάση υπό σημειακό φορτίο (N).  Μετράται η μέγιστη δύναμη (εφαρμοσμένη σε μια περιοχή 50 cm²) για παραμόρφωση πάχους 5 mm.  Τα αποτέλεσματα των μετρήσεων πρέπει να είναι μεγαλύτερα ή ίσα από τη δηλωθείσα τιμή.

• CPi – Συμπιεστότητα (mm).  Είναι η διαφορά μεταξύ του πάχους dL (χωρίς φορτίο) και του πάχους dB (με φορτίο). Τα αποτελέσματα των μετρήσεων πρέπει να είναι μικρότερα ή ίσα από τη δηλωθείσα τιμή.

• WS – Βραχυπρόθεση απορρόφηση νερού (kg/m²).  Μερική εμβάπτιση του υλικού στο νερό για 24 ώρες.  Η συνολική απορρόφηση νερού πρέπει να είναι μικρότερη ή ίση με 1kg/m².

• WL(P) – Μακροχρόνια απορρόφηση νερού (kg/m²).  Μερική εμβάπτιση του υλικού στο νερό για 28 ημέρες.  Η συνολική απορρόφηση νερού πρέπει να είναι μικρότερη ή ίση με 3kg/m².

• MUi –  Αντίσταση Ατμοδιαπερατότητας. Υπολογίζεται από το λόγο του "μ" συντελεστής ατμοδιαπερατότητας του υλικού και την αντίσταση αντίστοιχου πάχους αέρα. Ο μετρημένος συντελεστής "μ" πρέπει να είναι μικρότερος ή ίσος από τον δηλωμένο.  Για τα προϊόντα πετροβάμβακα η τιμή του "μ" είναι ίση με 1.

• SDi – Δυναμική ακαμψία (MN/m³) σε συγκεκριμένο πάχος. Υπολογίζεται ως ο λόγος της δυναμικής αντοχής σε συμπίεση προς τη δυναμική αλλαγή του πάχους. Οι μετρήσεις θα πρέπει να είναι μικρότερες ή ίσες με τη δηλωθείσα τιμή.

• AFri – Αντίσταση ροής αέρα (kPa s/m²). Υπολογίζεται από την αντίσταση ροής αέρα και πρέπει να είναι μεγαλύτερη ή ίση με 5 kPa s/m².

• AWi – Σταθμισμένος συντελεστής ηχοαπορρόφησης. Η τιμή του συντελεστή αντιστοιχεί στα 500Hz, μετρημένα στην πρότυπη καμπύλη ήχου.

Σημείωση:

Ο δηλωμένος συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας  λκαι θερμικής αντίστασης RD,  καθώς και η κατηγορία ακαυστότητας , είναι δηλωμένα στην ετικέτα του προϊόντος.
Προϊόντα

Τεχνική υποστήριξη

Πρώτες βοήθειες


Copyright © 2018 Fibran (Όροι χρήσης) (Προστασίας προσωπικού δεδομένων) Designed & Developed by Tessera