Σάββατο 24 Φεβρουαρίου 2018  
   
Φύλλα Τεχνικών Προδιαγραφών
Δώμα
Κεκλιμένη Στέγη
Δάπεδο
Εξωτερικός τοίχος
Ξηρά δόμηση

Υπολογισμός Υλικών για την Εξωτερική Θερμομόνωση

Energy Audit


H FIBRAN χορηγός του 1ου κτηρίου της Πράσινης Γειτονιάς

Follow us on Twitter Find us on Facebook Subscribe on Youtube

Τεχνικά φυλλάδια FIBRANgeo

Τα προϊόντα FIBRANgeo συνδυάζουν μοναδικά

- θερμομόνωση

- ηχομόνωση

- πυροπροστασία

παρέχοντας στις κατασκευές ολοκληρωμένη προστασία.

Τα προϊόντα πετροβάμβακα FIBRANgeo διακρίνονται με βάση την εφαρμογή τους (δώμα, τοιχοποιία, δάπεδο κλπ.)

Προϊόντα κατάλληλα για δώμα

Τα προϊόντα αυτά χαρακτηρίζονται από εξαιρετικά υψηλή αντοχή σε συμπίεση.

Βρίσκουν εφαρμογή σε μεταλλικά δώματα ή δώματα από οπλισμένο σκυρόδεμα, σε μια ή περισσότερες στρώσεις.

FIBRANgeo BP 30

FIBRANgeo BP 40

FIBRANgeo BP 50

FIBRANgeo BP 70

FIBRANgeo BP HD

FIBRANgeo BP 50-BIT

FIBRANgeo BP 70-BIT

FIBRANgeo B-002

FIBRANgeo B-571

FIBRANgeo B-021

FIBRANgeo B-051

Προϊόντα κατάλληλα για τοιχοποιία

τα προϊόντα αυτά παρέχουν ηχομόνωση, πλέον της θερμομόνωσης, στα κατακόρυφα δομικά στοιχεία

Θερμομόνωση εξωτερικά

FIBRANgeo BP-ETICS

Θερμομόνωση αεριζόμενης όψης

FIBRANgeo B-570-ΥΜ

Θερμομόνωση στον πυρήνα

FIBRANgeo B-570

Θερμομόνωση εσωτερικά

FIBRANgeo B-570

Προϊόντα κατάλληλα για κεραμοσκεπή 

FIBRANgeo B-001

FIBRANgeo B-570

FIBRANgeo B-570-AX

Προϊόντα κατάλληλα για ξηρά δόμηση 

FIBRANgeo B-030

FIBRANgeo B-040

FIBRANgeo B-050

FIBRANgeo B-050-AL

FIBRANgeo B-050-YM

FIBRANgeo B-060

FIBRANgeo B-070

Ρολά

FIBRANgeo R-040

FIBRANgeo R-040-AL

FIBRANgeo R-050

FIBRANgeo R-050-AL

FIBRANgeo R-050-AX
 

FIBRANgeo boards

FIBRANgeo facings

FIBRANgeo roll


Προϊόντα

Τεχνική υποστήριξη

Πρώτες βοήθειες


Copyright © 2018 Fibran (Όροι χρήσης) (Προστασίας προσωπικού δεδομένων) Designed & Developed by Tessera